Kontakt

 
Za bilo kakve dodatne informacije
poslovne prirode kontaktirajte nas:

SEB GROUPE - Predstavništvo u BiH
Vrazova 8/II, SARAJEVO
- telefon 033/207-781
- telefax 033/207-782


UPITI POTROŠAČA
SERVIS ZA POTROŠAČE:
telefon: 033/551-220

 

Garancija

Garancija

Kako biste pogledali uslove garancije za vaš aparat, molimo vas da odaberete jedan od aparata ispod:


GARANCIJA ZA MALE ELEKTRIČNE KUĆANSKE APARATE
Skinite odgovarajuću, detaljnu listu zemalja


GARANCIJA ZA NASTAVKE – REZERVNE DIJELOVE – KUHINJSKA POMAGALA
Skinite odgovarajuću, detaljnu listu zemalja