Pravne odredbe

Ulaskom na ove stranice, Vi potvrđujete da prihvatate sve dalje navedene odredbe i uvjete.

1. Sav materijal na ovim stranicama je dizajniran i može se preuzeti 

isključivo za Vašu osobnu nekomercijalnu upotrebu. Obzirom na ovo

ovlaštenje, Vi ste suglasni kako svaka kopija ovih stranica ili bilo

kojeg drugog materijala kojeg Vi kreirate a koji od njih potiče,

mora sadržavati sva autorska prava, zaštitni znak ili druga

vlasnička prava u njima sadržana. Bilo kakvo neovlašteno

korištenje materijala može takvog korisnika dovesti do

naknade štete, uključujući ali se ne ograničavajući samo na

one koje se odnose na kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova,

privatnosti, te javnih prava.

2. Svi zaštitni i servisni znakovi i logotipi koji se nalaze na ovim stranicama su registrirani ili neregistrirani znakovi KRUPSA i njegovih sestrinskih kompanija. Ništa što je sadržano na ovim stranicama ne smije biti korišteno bez pismene dozvole vlasnika zaštitnog znaka.

3. INFORMACIJE NA OVIM STRANICAMA PRUŽENE SU ONAKVE KAKVE JESU BEZ IKAKVE VRSTE GARANCIJE. ONE IZRAŽAVAJU I PRIMJENJUJU, I UKLJUČUJU ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA PRIMJENJIVU TRGOVAČKU GARANCIJU, PODESNOST, ODREĐENU NAMJENU ILI NEKRŠENJE PRAVILA.

4. KRUPS ne garantira za tačnost ili potpunost informacija, ne preuzima odgovornost za greške ili propuste u sadržaju, niti za aktueliziranje ili ispravljanje informacija na stranicama.

5. KRUPS zadržava pravo na promjene u bilo kom trenutku, bez prethodne najave, informacija, materijala, opreme, pojedinosti, modela i dostupnosti proizvoda.

6. KRUPS NIJE ODGOVORAN NI ZA KAKVU NEPOSREDNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU, POSREDNU ILI KAŽNJIVU ŠTETU KOJA NASTANE ZBOG VAŠEG PRISTUPA ILI UPOTREBE OVIH STRANICA ILI LINKOVA KOJI SE NA NJIMA NALAZE.

7. S ovih stranica mogu postojati linkovi na druge stranice koje ne održava KRUPS. KRUPS nije odgovoran za sadržaje tih stranica, i povezivanje ne znači da KRUPS podržava te stranice. KRUPS nema kontrolu nad sadržajem takvih stranica i ne može biti odgovoran za bilo kakve posljedice koje mogu nastati Vašim korištenjem tih stranica.

U slučaju da nam se bilo koji posjetilac stranica javi sa informacijom, uključujući i povratne informacije kao što su pitanja, komentari, prijedlozi, a vezano za sadržaj bilo kojeg dokumenta, takve vrste informacija neće biti tretirane kao povjerljive niti kao osobne, već kao da su vlasništvo KRUPSA, koja nema obavezu bilo koje vrste prema takvim informacijama i može da ih slobodno reproducira, koristi, ukloni ili distribuira drugima bez ikakvih ograničenja. Nadalje, KRUPS slobodno može koristiti bilo kakve ideje, koncepte, know-how, ili tehnike sadržane u takvim informacijama u bilo koju svrhu, uključujući ih ali ne ograničavajući na razvoj, proizvodnju, i marketing proizvoda vezanih za takve informacije.

Obavještavamo vas da tajnost komuniciranja putem Interneta nije zajamčena. Informacije koje šaljete upućene su isključivo prema SEB GROUPE i njenim podružnicama. Vi imate pravo pristupa i ispravljanja informacija od strane SEB GROUPE FRANCE. (Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978).